പൊങ്ങാനന്ദം!

പൊങ്ങാനന്ദം!
പൊങ്ങാനന്ദം!

 

സ്വന്തം പറമ്പിലെ മുഴുമൂപ്പെത്തിയ
നാളികേരങ്ങള്‍ പൊതിച്ച്‌,
അതിലെ പൊങ്ങ് ചുരണ്ടി
വീട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം പങ്കിട്ടു കഴിക്കുന്ന
ആനന്ദം ഏതെങ്കിലും ഫുഡ്‌ കോര്‍ട്ട് ലെ
ബര്‍ഗര്‍നോ പീറ്റ്സക്കോ തരാന്‍ പറ്റുമോ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s