നിത്യയൌവനത്തിന് ഒരൊറ്റമൂലി!

ചിന്തകള്‍ക്ക് ജരാനരകള്‍ ബാധിക്കാതെ നോക്കുക. പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s